کمبو (متوسط)

۳۶.۰۰۰ تومان

کالباس ممتاز

سوسیس ممتاز

قارچ تازه

فلفل دلمه سبز و قرمز

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

کالباس ممتاز

سوسیس ممتاز

قارچ تازه

فلفل دلمه سبز و قرمز

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر