پپرونی (متوسط)

۳۶.۰۰۰ تومان

سالامی

قارچ تازه

فلفل هالوپینو

فلفل دلمه سبز و قرمز

سس تند مخصوص

4 نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

سالامی

قارچ تازه

فلفل هالوپینو

فلفل دلمه سبز و قرمز

سس تند مخصوص

4 نوع پنیر