مکزیکی (متوسط)

۳۶.۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

ژامبون مرغ

قارچ تازه

فلفل چیلی گوجه

سس قرمز تند مخصوص

۴ نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

گوشت چرخ کرده

ژامبون مرغ

قارچ تازه

فلفل چیلی گوجه

سس قرمز تند مخصوص

۴ نوع پنیر