مارگاریتا (کوچک)

۱۹.۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی تازه

سیر

سس قرمز مخصوص

ادویه ایتالیایی

۴نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

گوجه فرنگی تازه

سیر

سس قرمز مخصوص

ادویه ایتالیایی

۴نوع پنیر