قارچ و سوسیس (کوچک)

۳۳.۰۰۰ تومان

سوسیس ممتاز

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

سوسیس ممتاز

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر