قارچ (متوسط)

۲۸.۰۰۰ تومان

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

۴نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

۴نوع پنیر