سوپر سوپریم (کوچک)

۲۶.۰۰۰ تومان

کالباس ممتاز

کالباس استیک

سالامی

قارچ تازه

فلفل دلمه سبز و قرمز

گوجه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

کالباس ممتاز

کالباس استیک

سالامی

قارچ تازه

فلفل دلمه سبز و قرمز

گوجه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر