سبزیجات کلاسیک (کوچک)

۲۱.۰۰۰ تومان

کدو

قارچ تازه

زیتون سیاه

گوجه

سیر

سس بشامل

۴نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

کدو

قارچ تازه

زیتون سیاه

گوجه

سیر

سس بشامل

۴نوع پنیر