سالاوین (کوچک)

۲۵.۵۰۰ تومان

سالامی

گوشت چرخ کرده

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

۴ نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

سالامی

گوشت چرخ کرده

قارچ تازه

سس قرمز مخصوص

۴ نوع پنیر