بیکن (کوچک)

۲۲.۰۰۰ تومان

کالباس استیک

قارچ تازه

زیتون سیاه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

کالباس استیک

قارچ تازه

زیتون سیاه

سس قرمز مخصوص

4 نوع پنیر