استیک (متوسط)

۴۳.۰۰۰ تومان

فیله گوساله طعم دار شده

پیاز

قارچ تازه

جعفری

سس بشامل

۴نوع پنیر

سفارش آنلاین

توضیحات

فیله گوساله طعم دار شده

پیاز

قارچ تازه

جعفری

سس بشامل

۴نوع پنیر